CERERI DE ADEZIUNE

Ξn aceastγ paginγ vγ prezentγm modelele cererilor de adeziune, ξn cazul ξn care doriώi sγ vγ afiliaώi Federaώiei noastre.

CERERE DE ADERARE - MEMBRU ASOCIAT

LA
FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI
DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Asociatia de parinti …………………………………………………….. din scoala/liceul/gradinita…………………………………………, localitatea…………..judetul……………………………. reprezentata de …………………………………………, in baza hotararii…………………..din data de …………solicita aderarea ca membru asociat al federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar: FNAP-IP.
Ne obligam sa respectam statutul FNAP-IP, de care am luat cunostinta, sa participam la actiunile organizate, sa sprijinim activitatea Federatieiin vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.
Anexam Hotararea ………………., statutul si actul de infiintare al Asociatiei.

Presedinte:


CERERE DE ADERARE - MEMBRU SIMPATIZANT

LA
FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI
DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Consiliul Reprezentativ al Parintilor din scoala/liceul/gradinita…………………………………………, localitatea…………..judetul……………………………. reprezentata de …………………………………………, in baza hotararii…………………..din data de …………solicita aderarea ca membru simpatizant al federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar: FNAP-IP.
Ne obligam sa respectam statutul FNAP-IP, de care am luat cunostinta, sa participam la actiunile organizate, sa sprijinim activitatea Federatieiin vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.
Anexam Hotararea ……………….. din care rezulta decizia de aderare la FNAP-IP

Presedinte:

 

CERERE DE ADERARE - PERSOANΓ FIZICΓ

 

CERERE DE ADERARE

LA
FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI
DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Subsemnatul........................................................, domiciliat in................................................................................................................... avand copilul......................................................... (daca este cazul) inscris la scoala/liceul/gradinita…………………………………………, localitatea…………..judetul……………………………. solicita aderarea la Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar :FNAP-IP.
Ma oblig sa respect statutul FNAP-IP, de care am luat cunostinta, sa particip la actiunile organizate, sa nu aduc prejudicii si sa sprijin activitatea Federatiei in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.

Date de contact :


Semnatura:

CERERE DE ADERARE - COMITET DE PΓRINήI / ASOCIAήIE

 

CERERE DE ADERARE

LA
FEDERATIA NATIONALA A ASOCIATIILOR DE PARINTI
DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Asociatia de parinti / Comitetul de parinti/ ONG/Fundatia…………………………………………………….. din scoala/liceul/gradinita…………………………………………, localitatea…………..judetul……………………………. reprezentata de …………………………………………, in baza hotararii/procesului verbal…………………..din data de …………solicita aderarea la Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar :FNAP-IP.
Ne obligam sa respectam statutul FNAP-IP, de care am luat cunostinta, sa participam la actiunile organizate, sa nu aducem prejudicii si sa sprijinim activitatea Federatiei in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.
Anexam Hotararea/procesul verbal ………………., ……………….. din care rezulta decizia de aderare la FNAP-IP.

Date de contact al persoanei imputernicite sa reprezinte Asociatia/Comitetul de parinti :


Presedinte Asociatie/Comitet parinti :